TSMA Asmens duomenų tvarkymo politikos
2 priedas
Duomenų gavėjų sąrašas

Žemiau pateiktiems fiziniams ar juridiniams asmenims, valdžios institucijoms, agentūroms ar kitoms įstaigoms atskleidžiami asmens duomenys, nepriklausomai nuo to, ar tai yra trečioji šalis (BDAR reglamento 4 str. 9 straipsnis).

Duomenų gavėjaiTikslas (-ai)Apribojimai
Europos gaivinimo taryba -ERC (European Resuscitation Council)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos širdies asociacija -AHA (American Heart Association)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos chirurgų kolegija -(American College of Surgeons)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Specializuotos reanimacinės pagalbos darbo grupė -ALSG (Advanced Life Support Group)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Amerikos šeimos gydytojų akademija -AAFP (American Academy of family physicians)Kursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų savo šalyje.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Kursų instruktoriaiKursų kokybės kontrolė
 • Prieiga prie jų vartotojų individualių paskyrų.
 • Prieiga prie kursų duomenų, susijusių su jų kursais.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
Mokymų centraiKursų administravimas
 • Galimybė pagal įgaliojimą susipažinti su asmens duomenimis arba aiškiai (bet privalomai) patvirtinus kurso dalyviui.
 • Palengvintas adreso duomenų eksportavimas kursų lygiu, siekiant išsiųsti kurso medžiagą (jei taikoma).
Kursų direktoriusDalyvių sertifikavimas
 • Prieiga prie asmeninių duomenų, susijusių su mokymų centrų prieigos leidimais.
 • Nėra eksportavimo įrankio.
---