Įmonės procesų valdymo sistemos diegimas UAB „Tarptautinės skubiosios medicinos akademija“

Projekto rezultatai – Projektu metu įdiegta verslo valdymo sistema prisidės prie ilgalaikių įmonės tikslų įgyvendinimo, padės sudaryti optimalią grupės organizacinę struktūrą, turinčią minimalius valdymo kaštus, sistema įmonėje leis operatyviai valdyti įmonės procesus bei informacijos srautus.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis